<\/div><\/BODY><\/HTML>"); OpenWindow.document.getElementById("printbox").innerHTML=prnhtml; OpenWindow.document.close(); OpenWindow.print(); }
首頁–>通知公告–>Content

通知公告

Announcement

通知

廣大師生:

臨近期末,學生及教師就餐人數逐漸減少,期末及寒假食堂供應做如下調整:

???

??? 教工食堂: 201915日停止供應

?????????????????????? ?201931恢復正常供應

??? 二食堂:?? 2019115日停止供應2019115日前正常供應)

??????????????????????? 2019227恢復正常供應

??? 三食堂:??? 201917日停止供應

?????? ????????????? ?? 201931恢復正常供應

??? 四食堂:??? 201915日停止供應

?????? ???????????????? 201931恢復供應

??? 清真食堂:2019115日停止供應2019115日前正常供應)

???????????????????????? 2019227恢復工作

?

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總務處

??????????????????????????????????????? 201914

?

【關閉】
分享到:

相關新聞

河南11选5基本走势图